Umeås hundar ska DNA-testas. Nu införs en lokal bestämmelse. Kommunen har inspirerats av bland annat Tyskland och USA för att få hundägare att plocka upp bajset efter sina hundar.

Hundbajs_AA_5_b85e368k13c7be004cbkm7ffcHundägarnas ansvar att ta upp hundbajs på offentliga platser regleras både i renhållningslagen och i kommunernas egna lokala regler. Den som inte följer lagen kan bötfällas.

Det som göms i snö kommer upp i tö och då blir det tydligt att inte alla hundägare efterlever reglerna. Nu tinar hundarnas lämningar fram och från och med i dag kommer Umeå kommuns nya bestämmelse att börja gälla.

DNA-prover  på alla hundar

Kommunen ska nu ta in DNA-prover för att kartlägga samtliga hundar som bor i de stadsplanerade delarna av kommunen för att se vilka hundägare som slarvar och inte tar upp bajset efter sin hund.

- Förutom det hundbajs som nu tinar fram så är avföring i kommunens skidspår under vintertid ett stort problem för många skidåkare, säger kommunveterinären Sune Dalfly. Att behöva rengöra skidorna efter en tur är inte speciellt trevligt.

8 000 hundar

Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd som tagit beslutet att anställa Sune Dalfly för uppdraget att samla in och analysera DNA från Umeås omkring 8 000 hundar.

- Det är dock enbart från hundar som stadigvarande vistas inom de stadsplanerade områdena som proverna ska tas.

Tekniken är däremot inte något nytt. I fjol infördes en liknande modell i Lancashire i England. Den här formen av detektivarbete har också använts i både Tyskland och USA för att sätta stopp på problemen med hundbajs.

Databas

DNA-spårningen innebär att en speciell databas måste skapas för att kunna identifiera hundarna, vars ägare, inte plockat upp avföringen på en offentlig plats. Det är det arbetet som kommunveterinären i dag inleder.

- Om någon ser en hund som gjort ifrån sig och vill rapportera den speciella hunden, så måste han ta ett prov av hundträcket och lämna det till oss på miljökontoret, säger Sune Dalfly.

Kallelse

Umeås hundägare kommer även under de närmaste veckorna att få kallelser från kommunveterinären för att lämna in DNA-prover från sin fyrbente vän. Provet tas via ett enkelt blodprov. Men redan i dag kan hundägare som vill lämna ett prov från sin hund besöka miljökontoret vid stadshuset.

Hur mycket det nya systemet och uppbyggnaden av DNA-databasen kommer att kosta är inte helt klart, men Umeå kommun har fått EU-stöd för att genomföra detta under två år. Ett skäl som EU:s miljöråd gav till beslutet var att det är ett tydligt och handfast sätt att försköna Umeå inför att staden nästa år är en av de två europeiska kulturhuvudstäderna.